مروری بر ترجمه های فریده حسن زاده از شعر جهان

*فریدهء حسن زاده (مصطفوی) در دهه های 1390-1360 هم در روزنامه ها و مجله ها و هم به صورت کتاب، شاعران زیادی را از چهارگوشهء جهان به ایرانیان معرفی و نمونه هایی از شعرهایشان را به زبان فارسی ترجمه کرده است.در این مقالهء مختصر با مقدمه ای لازم در زمینه ترجمهء شعر، تحلیل و شناختی از ترجمه های او به دست داده شده است:

فریده حسن زاده و ترجمهء شعر جهان(عابدی، مجلهءجهان کتاب،س23،ش5-3،خرداد-مرداد1397،صص61-60).

/ 0 نظر / 28 بازدید