تحلیل و بررسی تاریخ ادبیات فارسی تالیف کارل هرمان اته

کارل هرمان اته :تاریخنگار ادب فارسی (کامیار عابدی ،فصلنامه نقد کتاب ادبیات،س1،ش1،بهار 1394،صص36-25).

 

*ازکارل هرمان اته(1917-1844) پژوهشگر و منتقد ادب فارسی رساله ای فشرده و بسیار سودمند در موضوع تاریخ ادبیات فارسی (ترجمه از آلمانی به قلم صادق رضازاده شفق تبریزی،1337) بر جای مانده است.

*این رساله در اوایل سده بیستم میلادی تالیف و منتشر شد.با این همه ،به سبب آگاهی های وسیع ادبی و فرهنگی مولف از یک سو ، و روشدانی وی از دیگر سو،تحقیق - نقد این ایرانشناس آلمانی با وجود فشردگی بسیار سودمند و خواندنی است.

*در مقاله بالا در ذیل چهار قسمت « زندگی و آثار،شناختی از اثر،تحلیل و بررسی اثر ،نمونه هایی از تحلیل های اته درباره شاعران» کوشیده ام جوانب مختلف این تالیف را واگویی کنم.

*مجله فصلنامه نقد کتاب ادبیات (از انتشارات موسسه خانه کتاب ) ادامه مجله های کتاب ماه ادبیات و فلسفه(1384-1376)  و کتاب ماه ادبیات (1393-1385)است.

*در نسخه چاپ شده مقاله بالا،بی اطلاع و موافقت مولف، تغییرهایی از نظر ویرایش انجام گرفته است.هنگام باز نشر مقاله، نسخه صحیح تر آن در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 188 بازدید