هشت مقاله تحلیلی در شناخت هشت چهره ادبی و فرهنگی معاصر

*از فروردین 1392 تا اسفند 1393 هشت مقاله تحلیلی از من درباره برخی از چهره های ادبی و فرهنگی ایران (و قلمرو زبان فارسی) در مجله جهان کتاب منتشر شده است:

1.خشم گوزن و غرور شیر (چند نکته در شناخت شعر و نثر خسرو گلسرخی)،

2.تندر کیا:شورشگر بی آشتی،

3.پرویز ناتل خانلری شاعر (در صدمین سال تولد او)،

4.مهدی حمیدی شیرازی :شاعر و عاشق (در صدمین سال تولد او)،

5.زین العابدین موءتمن :ادیب و دبیر (در صدمین سال تولد او)،

6.سیمین بهبهانی :شاعر، و تکاپوگر مدنی (در بدرقه و بدرود)،

7.شبلی شعرسنج (در صدمین سال درگذشت او)،

8.از لیسبون تا تهران (فرناندو پسوآ و ناصر وثوقی ).

*در خور اشاره است که با توجه به  همکاری مجله جهان کتاب با تارنمای «انسان شناسی و فرهنگ»، مقاله های بالا ،به استثنای مقاله ششم، در این تارنما بازنشر شده است.

_نشانی مجله معتبر و پیشگام جهان کتاب:www.jahaneketab.ir

_نشانی تارنمای غنی و گسترده «انسان شناسی و فرهنگ»:anthropology.ir

 

/ 0 نظر / 58 بازدید