شناخت و تحلیلی از سروده های محمد علی سپانلو

م.ع.سپانلو و سروده هایش (بدرود با شاعری نوگرا در آستانه هفتاد و پنج سالگی، جهان کتاب،س20،ش 315-313،خرداد - مرداد 1394،صص9-5).

 

*محمد علی سپانلو (متولد آبان 1319) در اردی بهشت 1394 در زادگاهش،تهران، به سبب بیماری ریوی زندگی را بدرود گفت.

*آثار او را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد: دسته نخست ،دفترها ،مجموعه ها و منتخب های متعدد از سروده های اوست.دسته دوم از آثار سپانلو ،تحلیل ها ،بررسی ها ،برداشت ها و خاطره نگاری های ادبی و فرهنگی اوست.دسته سوم از آثار وی ترجمه هایی ست که وی،به مناسبت آشنایی با زبان فرانسوی،از ادبیات غربی به زبان فارسی انجام داده است.

*در مقاله بالا ،در آغاز با طرحی فشرده از «زندگی،شخصیت و آثار»او ،علاوه بر کتابشناسی به نسبت کاملی از همه آثارش،به تفصیل، سروده های وی از اواخر دهه 1330 تا نیمه نخست دهه 1390 شناخته و بررسی شده است.

*م.ع.سپانلو را می توان گوینده ای سرشناس ،کوشا و درخور ملاحظه از نسل دوم شاعران نیمایی ،با نگاهی انسانی - ایرانی ، و با شعرهایی هم متضمن سبک خاص  هم دارای فراز و فرودهای کلامی دانست.

*امیدوارم مقاله بالا نقد و بررسی منصفانه ای از سیر شعر و شاعری این شاعر میهن دوست باشد.البته،بررسی دیدگاه های او درباره شعر موکول به مقاله دیگری است.

/ 0 نظر / 59 بازدید