نوشته ها،گزارش ها و گفت وگو های کریم امامی درباره ادب و هنر در دهه 1340

کریم امامی:روایتگر ادب و هنر (کامیار عابدی،جهان کتاب،س20،ش2-1،فروردین اردی بهشت 1394،صص20-17).

 

*کریم امامی(1384-1309) به عنوان مترجم ،فرهنگ نگار، و صاحب نظر در رشته های ترجمه و نشر ،چهره ای ست بسیار شناخته شده.از او در این زمینه ها آثار متعدد و بسیار سودمندی در دست است.

*با این همه،نباید فراموش کرد که از او به عنوان روزنامه نگار و منتقد ادبی و هنری در روزنامه کیهان بین المللی/انگلیسی در سال های 1347-1341 نوشته ها ،گزارش ها و گفت وگو های مختلف و در خور توجهی به زبان انگلیسی منتشر شده است. شعر،داستان،هنرهای تجسمی،سینما و نمایش موضوع های عمده این دوره از تکاپوهای هنری اوست.

*این نوشته ها،گزارش ها و گفت وگوهای در سال 2014  در مجموعه ای کلان به کوشش همسرش(گلی امامی)،با ویرایش حورا یاوری، و با سه مقدمه اجمالی یا تفصیلی از احسان یارشاطر،شائول بخاش و عبدالحسین آذرنگ در نیویورک منتشر شده است:

Karim Emami on Modern Iranian Culture, Literature and Art

*در مقاله بالا کوشیده ام جوانب مختلف این کتاب ارزشمند را واگویی ،تحلیل و بررسی کنم.

/ 0 نظر / 48 بازدید