فرناندو پسوآ و ناصر وثوقی : نام های دیگر

از لیسبون تا تهران (فرناندو پسوآ و ناصر وثوقی، کامیار عابدی، جهان کتاب،س19،ش 12-11،بهمن-اسفند 1393،صص7-4).

 

*فرناندو پسوآ (1935-1888)، شاعر و نویسنده نامور پرتغالی ،از نظر دارابودن «نقاب های ادبی»(persona)یا «نام های دیگر»(heteronym) پدیده ای منحصر به فرد در جهان ادب و هنر محسوب می شود.

*البته، بهره یابی از نام /نام های مستعار نکته ای ست متعارف در میان شاعران،نویسندگان و قلمزنان دوره تجدد.علاوه بر این ،در همین دوره ،در نمونه هایی چند ،کسانی از این گروه ،گاه در جلد انسان های دیگر با مخاطب سخن گفته اند.

*بااین همه،ساختن شخصیت های مختلف ،با هویت،زندگی و آراء خاص ،و از ورای آنان در سراسر حیات ادبی خود سخن گفتن، ویژگی بسیار نادری ست.پسوآی پرتغالی ،به وسعت ،به این ویژگی تمایل داشت.

*در کشور خود ما ،ناصر وثوقی(1389-1301)قلمزنی که در قلمروهای اجتماع،فرهنگ ،اقتصاد و تاریخ ،گاه تالیف و اغلب ،ترجمه می کرد،به نحو شگفت آوری در سراسر زندگی قلمی و فکری خود ،از نیمه سده بیستم میلادی تا آغاز سده بعد ، چنین رویه ای در پیش گرفت.

*مقاله بالا شرحی تفصیلی و تا حد امکان دقیق در باره این موضوع است.

/ 0 نظر / 50 بازدید