کامیار عابدی ( کتابشناسی / فهرست تفصیلی آثار )

برای اصل مقاله ها و کتاب های مورد اشاره باید به منابع مربوط مراجعه شود.

داستان آرش کمانگیر در دوره تجدد

آرش کمانگیر:از ابراهیم پورداوود تا بهرام بیضایی(کامیار عابدی، جهان کتاب،س22،ش2-1،فروردین-اردی بهشت 1396، صص23-19).   *داستان آرش کمانگیر ، که ریشه در اسطوره های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

تحلیل و بررسی تاریخ ادبیات فارسی تالیف کارل هرمان اته

کارل هرمان اته :تاریخنگار ادب فارسی (کامیار عابدی ،فصلنامه نقد کتاب ادبیات،س1،ش1،بهار 1394،صص36-25).   *ازکارل هرمان اته(1917-1844) پژوهشگر و منتقد ادب فارسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 176 بازدید

شناخت و تحلیلی از سروده های محمد علی سپانلو

م.ع.سپانلو و سروده هایش (بدرود با شاعری نوگرا در آستانه هفتاد و پنج سالگی، جهان کتاب،س20،ش 315-313،خرداد - مرداد 1394،صص9-5).   *محمد علی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

نوشته ها،گزارش ها و گفت وگو های کریم امامی درباره ادب و هنر در دهه 1340

کریم امامی:روایتگر ادب و هنر (کامیار عابدی،جهان کتاب،س20،ش2-1،فروردین اردی بهشت 1394،صص20-17).   *کریم امامی(1384-1309) به عنوان مترجم ،فرهنگ نگار، و صاحب نظر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید
شهریور 97
1 پست
آذر 96
3 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
40 پست
بهمن 91
152 پست
دی 91
1 پست